Ochrana osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů

1.1 Definice osobních údajů

Osobní údaje jsou veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat fyzickou osobu (dále jen “dotčená osoba”). Mezi osobní údaje patří jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace, které jsou uvedeny v souladu s platnými zákony.

1.2 Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely uzavření a plnění kupní smlouvy mezi Společností CVRK Kreatif s.r.o. a Kupujícím. Dále jsou zpracovávány pro účely komunikace s Kupujícím a poskytování informací o objednávce.

1.3 Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to v elektronické i tištěné formě. Společnost zaručuje bezpečnost osobních údajů a přijímá vhodná technická a organizační opatření k jejich ochraně.

2. Přenos osobních údajů třetím stranám

Společnost CVRK Kreatif s.r.o. nepředává osobní údaje Kupujících třetím stranám, s výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro plnění kupní smlouvy (např. přenos údajů dopravci pro doručení zboží).

3. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje Kupujících jsou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy a následně jsou archivovány pro účely evidence a plnění právních povinností. Po uplynutí této doby budou osobní údaje Kupujících zlikvidovány nebo anonymizovány.

4. Práva Kupujících

Kupující má právo na přístup k svým osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, na výmaz svých údajů, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů a na podání stížnosti u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

5. Kontakt

Pro veškeré dotazy, žádosti nebo stížnosti ohledně zpracování osobních údajů se můžete obrátit na Společnost CVRK Kreatif s.r.o. na následující kontaktní údaje:

Adresa: Šaldova 425/12, Karlín, 186 00 Praha 8 E-mail: info@cvrk.cz

Závěr

Tato ochrana osobních údajů upravuje způsob, jakým Společnost CVRK Kreatif s.r.o. zpracovává osobní údaje Kupujících. Společnost se zavazuje k dodržování platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a k zajištění bezpečnosti těchto údajů. Ochrana osobních údajů může být pravidelně aktualizována v souladu s příslušnými změnami v právních předpisech.

Nákupní košík